nike air max 90 belstaff canada air max tavas polo ralph lauren outlet canada goose trillium parka polos ralph lauren mujer ugg montreal hollister australia louis vuitton españa barbour hombre gafas carrera baratas botas ugg new balance parajumpers long bear canada goose jacket moncler vest timberland canada nike huarache dam duvetica outlet adidas sneakers

Delice Kaymakamlığı
BÜYÜKYAĞLI BELDESİ  
16.12.2009

http://www.buyukyagli.bel.tr

Büyükyağlı Belediyesinin imar planı yapılmıştır. Beldenin tamamında şebekeli içme suyu vardır. Kanalizasyonunu ise % 80 oranında tamamlanmıştır.Büyükyağlı Belediyesinin yıllar itibarıyla personel mevcutlarına bakıldığında ise; 2003 yılında 15 memur, 2 işçi, 2004 yılında 12 memur, 2 işçi, 2005 yılında 10 memur, 2 işçi, 2006 yılında 9 memur, 2 işçi, 2007 yılında ise 7 memur, 2 işçi ,2008 yılında 14 memur 10 işçi, 2009 yılında 12 memur 10 işçi olduğu görülecektir.
    Belediyeye ait 1 midibüs 1 itfaiye aracı, 1 damperli kamyon, 1 ambulans, 1 traktör kepçe, 1 4x4 mastaş kepçe, 2 traktör ve 1 adet hizmet aracı bulunmaktadır.Belediyeye ait hizmet binası, 10 adet dükkan yeri ve 10 adet lojman bulunmaktadır.

    Büyükyağlı Belediyesin Yatırım Faaliyetleri
    
1-    2003 yılında Belediye imkanları ile kapalı spor salonu inşaatı yapılmış ve 2004 yılında da binanın kullanım şekli Belediye meclisince değiştirilerek tekstil atölyesine dönüştürülmüştür.
2-    2004 yılında Belediye imkanlarıyla beldedeki mahallelerde eksik olan kanalizasyon hatlarının döşenmesi yapılmış, 2005 yılı içerisinde de büz alınmak suretiyle eksik kalan ve onarım gerektiren kanalizasyon şebekesinin tamamlama çalışmaları yapılmıştır.
3-    Kasaba içerisinde çevre düzenlemesi, yol genişleme ve ağaçlandırma çalışmaları Belediye imkanları ile devam etmektedir.
4-    2006 yılı içerisinde Belediye imkanları ile tören alanı ve Atatürk büstü anıtı yapılmış ve hizmete açılmıştır.
5-    2008 yılı içerisinde kasabanın kuzeyinde 19 hektarlık bir alana özel ağaçlandırma projesi ile 7600 adet badem fidanı dikilmiştir.   
6-    2007 ve 2008 yıllarında kasabanın Evren cad. Ergenekon Caddesinin bir kısmı ve Vatan sokağa kilit parke döşenmiştir.
7-    2008 yılında Cenaze aracı alınmıştır.
8-    2007 yılında Kasabaya içme suyunun yetersiz gelmesi ile birlikte İzzettin köyü mevkiine ikinci bir kuyu açılarak içme suyu sıkıntısı giderilmiştir.

BÜYÜKYAĞLI KASABASI'NIN TARİHİ GELİŞİMİ


Büyük yağlı’nın temelinin “Kaçak” mevkii diye bilinen mezra alanı olduğu belirtilmiştir. Burada özellikle Mamalu Türkmen taifesi konar-göçer olarak hayvancılıkla uğraşmış ve yazın yaylak olarak bu alanı kullanmıştır. Yaz aylarında Yaylak için gelen Türkmenlerin ihtiyacına cevap veremeyen Kaçak mevkiinden su ve ulaşım için tepe eteklerine inilerek yerleşilmiştir. Kasabamızda dört tane mezarlık bulunduğu, bunun üçünün eski mezarlık olduğu yine belirtilmiştir. Eski mezarlığın birisi Kaçak mevkiine yakın mezarlıktır. Osmanlı imparatorluğu, aşiretleri zaman zaman iskana tabi tutmuştur. Bu yüzden de büyük olaylar olmuş, ancak bir noktada iskanda başarılı olunmuştur. Büyük yağlı Kasabasının da bulunduğu coğrafi alanda konar-göçer biçimde hayvancılık yapıldığı bilinen bir gerçek. Mezra alışkanlığını bırakıp yöreye gelen Türkmenlerin köy yerleşim hayatına geçmesi bu yörede genelde 1600’lü yılların sonuna doğru olmuştur. Kaçak mevkiinden inen Türkmenler bugün Acaroluk ve Kelt çeşmesi diye bilinen mevkilere yerleşmiş olabilirler.


Osmanlı Arşiv belgelerinde Büyük Yağlı’nın bulunduğu mevkiiler Sivas Sancağı, Bozok Sancağı, Çankırı-Kalecik , Keskin’i Kırşehir Sancağı gibi idari yapılarda zikredilir. Bu itibarla bu konuyu sadece Büyük yağlı ile sınırlamadan ziyade, yöreyi incelemek ve değerlendirmek istenmiştir. Büyük yağlı Kasabasının etrafındaki köyler Türkmen köyleridir. Karalı (Balışeyh İlçesine bağlı), Kargın (Balışeyh İlçesine bağlı), Fadıllı Obası (Delice İlçesine bağlı), İzettin (Balışeyh İlçesine bağlı), Pırıklı, Taşyazı, Derekışla (Delice İlçesine bağlı), Herekli (Delice İlçesine bağlı). Bu bilgiler Osmanlı arşiv belgeleri incelendiğinde kolayca anlaşılır durumdadır. Durum bu olunca da BÜYÜK YAĞLI’ya Türkmen Beldesi demek en uygunudur.Büyük yağlı, Cumhuriyetin ilk yıllarında Keskin’e bağlı bir köydür. Delice 1946 yılında ilçe statüsü kazanınca Büyük yağlı oraya bağlanmış ve Ankara İli Delice İlçesinin bir köyü olarak varlığını sürdürmüştür. 1989 yılında Kırıkkale il olunca Büyük yağlı yine Delice İlçesine bağlı bir yerleşim yeri olmuştur. 1976 yılında Belediyecilik statüsü alan Büyük yağlı, Ankara-Samsun E23 devlet karayolunun, Kırıkkale’den 40 km. uzağında yer alır. Büyük yağlı Kasabası, ülke genelinde kırsal yerleşmeler 1983 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile 4319 merkez köy olarak belirlenmiştir. Kanun gereği yatırım ve hizmetlerin öncelikle götürüleceği yerleşim yerlerinden birisidir.

Büyük yağlı Adını Nerenden Aldı?
       Halk arasında rivayet edilen bir konu var. Bu yörede hayvancılıktan elde edilen sütlerle çok yağ üretimi yağıldığından buraya Yağlı denilmiştir. Diye. Yağ üretiminin çokluğunda bunun geçerliliği olabilir. Ancak Yağlı adının buradan geldiğini söylemek zor. Osmanlı arşiv belgeleri incelendiğinde Mamalı Türkmenler inin Yeni İl (Sivas) ve Halep kaynaklı olduğunu görürüz. Yine Yağlı-Yağlı Ceridi de Yeni İl (Sivas) ve Halep kaynaklı olup, her ikisi de konar-göçer Türkmen taifesidir. Bilindiği gibi Osmanlı İmparatorluğunda köyü ilk olarak kuran Oymak, aile, aşiretin, boyun adı verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda da bu gelenek devam ettirilmiştir. İçişleri Bakanlığı’nın “Köylerimiz” adlı eserinde 12 bin köyün adı değiştirilmiş olduğu görülür.  Gerekçe belirtilmedikçe yeni adları Türkçe olarak verilmiştir. Yağlı ve Büyük yağlı isimleri olduğu gibi korunmuştur. Bu isim verme geleneğinden yola çıkarak Yağlı adının yöreden üretilen yağ bolluğundan değil, “Büyük yağlı” adının köyü kuran ve yerleşen Yağlı-Yağlu Ceridinden olsa gerekir. Çünkü Fadıllı Obası, Kargın, Karalı, İzettin, Herekli gibi çevre köylerin adı kendi boylarının oymak ve cemaatleridir.

KASABAMIZIN COĞRAFYASI


Büyük yağlı, Kırıkkale il merkezinde 40 km. uzaklıkta olup, Balışeyh ve Delice İlçesi topraklarının ortasında kalmıştır. Delice İlçesine bağlı bir yerleşim alanıdır. Kuzeyinde Hacattepe, batısında Çatalçeşme, doğusunda Kabaktepe adı verilen tepeler yer alır. Güneyi ise E23 devlet karayolunun her iki yanında  da geniş bir ova olarak uzaır. Delice, Çerikli, Herekli, Kargın ve İzettin’e doğru uzanan bu ovada Büyük yağlı’nın geniş toprakları yer alır.

KASABAMIZIN NÜFUSU

1990 yılında yapılan Genel Nüfus sayımı İstatistiklerine göre Büyükyağlı'nın nüfusu 3826'dır. 1970 yılında 249 hane ve 1318'dir. 1997 yılı Mar ayı itibariyle 4000'i aşan bir nüfus Büyükyağlı kasabamıza kayıtlı gözükmektedir. Ancak bu verilen sayıları karşılaştırdığımzda 1970'den 1997'ye 2692 kişi nüfusun arttığı görmekte birlikte, kasabadan Kırıkkale'ye büyük göçler olmuştur. Özellikle MKE'ye çalışmak için gidenler, Kırıkkale'ye göç ederek esnaflık yapanlar ile diğer devlet kurumlarına girerek çalışanları belirtmek gerekir. 1990 yılı Genel Nüfus sayımına göre 3826 kişinin dağılımı 2385'i erkek 1441'i kadından oluşmaktadır. 2006 sayımlarında ise kasabamızın nüfusu 2443'dür. 2007 yılı sayımlarında ise 849 olmuştur. Bu rakam yaz aylarında iki-üç katına çıkmaktadır.


BÜYÜKYAĞLI BELEDİYESİ


Büyükyalı, Cumhuriyetin ilk yıllarında Keskin'e bağlı bir köydü. Delice 1976 yılında ilçe statüsü kazanınca Büyükyalı Delice'ye baglanmış ve Ankara İli Delice İlçesinin bir köyü olarak varlıgını sürdürmüştür. 1989 yılında Kırıkkale İl olunca Büyükyalı yine Delice İlçesine baglı bir yerleşim yeri olmuştur. 1976 yılında Belediyelik statüsü alan Büyükyaglı Kasaba ünvanını almıştır.
  
   Bakanlar Kurulu Kararı ile 4313 merkez köy olarak belirlenmiş ve Büyükyaglı'da Kasaba olmuştur. Kanun geregi yatırım ve hizmetlerin öncelikle görülecegi yerleşim yerlerinden birisidir.    Kasabamız 32 yıldan bu tarafa Belediye olarak varlıgını sürdürmektedir. Kırıkkale'nin en eski Belediyelerinden birisidir. Kasabamız Ankara Samsun E23 Devlet Karayolunun, Kırıkkale'de 38 Km. uzaklıkta yer alır.


EĞİTİM

Büyük yağlı kasabasında Cumhuriyetin ilk yıllarında ilkokul açılarak faaliyete geçirilmiştir. Verilen bilgilere göre ilkokulun 1930 yılında açıldığı ve eğitim öğretimin başladığı belirtilmektedir. 1973 yılında Orta okul açılarak faaliyete geçirilmiş ve ilk mezunlarını verdiği sene olan 1976 yılında da lise bölümü eğitim ve öğretime açılmıştır. Kasabamızda şuan 85 öğrenci bulunmaktadır. Bunlardan 10 öğrenci Ana Sınıfı öğrencileridir. Okulumuzda 9 öğretmen görev yapmaktadır. Kasabamızda okur yazarlık oranı % 100’dür.


SAĞLIK HİZMETLERİ

Kasabamızın sağlık hizmetleri yönünden hiçbir problemi yoktur. Sağlık hizmetleri kendi binasında kasaba halkına ve çevre köylere hizmetini sürdürmektedir. Sağlık ocağında personel olarak 1 Sağlık memuru, 1 Ebe, 1 memur bulunmaktadır. Ambulans olarak Belediyemize ait ambulans kullanılmaktadır.


TEDAŞ HİZMETLERİ

Kasabamızda TEDAŞ Ana Dağıtım ve Bakım Şefliği bulunmaktadır. Tesis ve binalar TEDAŞ’ın kendisine aittir. Kasabamızda bütün konutlarda elektrik abonesi olup, kasabanın diğer aydınlatılması, ışıklandırılması da faal durumdadır.

 


HABERLEŞME – PTT

Kasabamızda PTT ve Telekom hizmetlerini yürüten görevli bir memur bulunmaktadır. Belediyeden kiralanan bir büroda hizmetler halka sunulmaktadır. PTT sayesinde elektrik borcu ve emekli maaşı gibi hizmetlerde vermektedir. Telefonlar otomatik olarak, uluslar arası telefon görüşmesine açıktır. 320 telefon abonesi olduğu da verilen bilgiler arasındadır.

 


TARIM KREDİ KOOPERATİFİ

Kasabamızdaki kooperatif 415 üye kayıtlı olup, kendi binasında çiftçimize hizmet vermektedir. Kooperatife kasaba halkıyla birlikte Fadıllı Obası, Taşyazı, Derekışla köylerinden çiftçilerimiz de ortaktır. İki personelle yürütülen hizmetler gübre, her çeşit tohumluk, tarım alet ve ekipmanları, ilaç, mazot, hayvan yemi ve tarımsal kredi vermektedir. Tarım Kredi Kooperatifinde 1 memur ve 1 işçi bulunmaktadır.

 

KÜTÜPHANE

Kasabamızda kütüphane yoktu. Belediye binamızın giriş katında bulunan odanın dizaynını değiştirerek burayı kütüphane yaparak öğrencilerimize ve kasaba halkına açtık. Kütüphanemizde 3 adet internet bağlantısı olan bilgisayar koyduk. Kasaba halkının sosyal ve kültürel faaliyetlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla kütüphaneye 1.600 adet kitap kaydedildi. Kasabamızın öğrencileri ve vatandaşları istediği zaman gelip kütüphanede bulunan kitapları inceleyerek bilgi sahibi olmalarını sağladım. 

 

GÜVENLİK HİZMETLERİ

Kasabamızda vatandaşlar birbirlerini tanıdıklarından dolayı olay ve kavga meydana gelmez. Ufak tefek anlaşmazlıklar olduğunda ileri gelenler arasında bu konu halledilir. Kasabamızın güvenliğini Delice İlçe Jandarma Bölük Komutanlığınca sağlanmaktadır.

BELEDİYE HALK EKMEK FABRİKASI

Belediye Halk Ekmek Fabrikası kasaba içine, benzinlik istasyonlarına ve çevre köylerimizin ekmek ihtiyacına cevap vermektedir.

KASAMIZDAKİ CAMİLER

Kasabada üç tane camii bulunmaktadır. Yıldız Mahallesindeki Merkez Cami; Aydınlar, Bahçelievler, Yıldız ve Cumhuriyet Mahallelerine hizmet vermektedir. 1950’li yıllarda yapılan bu cami ihtiyaca cevap veremediğinden ve binanın da eski olmasından dolayı, 1996 yılında yıkılıp (minaresi korunmakta) yerine ihtiyaca cevap verecek modern mimari anlayışı ile onarılmıştır. Yeni mahallede yeni Cami de hizmete açılmıştır. Ayrıca Yeni Mahalle’de Petrol Ofisi Tesislerindeki Seyfettin YILDIZ Camisi de Yeni mahalle sakinleriyle birlikte E23 devlet karayolundan geçen yolculara da hizmet vermektedir.

KABASAMIZDA ULAŞIM

Kasabamızın ulaşım sorunu yoktur. Kasabamız, devlet karayoluna 750 metre uzaklıktadır. Kasabamızdan yurdun her tarafına gitme imkanı mevcuuttur.  Belediyemize ait 27 kişik otobüsümüzle sabah saat 07.30 da Büyük yağlı’dan Kırıkkale’ye hareket eden otobüsmüz, Kırıkkale de kasabalı nüfusunun yoğun olduğu güzergahlarda dolaşarak yolcu taşımaktadır. Öğleden sonra saat 14.00’de Kırıkkale’den Büyük yağlı’ya hareket etmektedir. Salı günleri Çerikli halka açık Pazar kurulduğu için otobüsümüz sabah saat 06.00’dan itibaren kasaba halkını minimum bir ücretle pazara götürmektedir. Karşılıklı yapılan seferler sayesinde kasaba halkı mağdur olmamaktadır. Çevre köylerden; Taşyazı,  Fadıl Obası, Kargın, Derekışla ve Elmalı köylerinde yaşayan vatandaşlarımız traktörlerle kasabamıza gelip buradan Çerikli pazarına gidip  gelmektedir.

KASABAMIZDAKİ MAHALLELER


    Büyükyağlı Kasabasının 5 tane mahallesi bulunmaktadır. Bu mahallelerin 1976 yılından sonra  Belediye Meclisince verilmiştir. Nüfus yoğunluğu bakımından  en büyük mahalle Yıdız Mahallesi ile Cumhuriyet Mahalledir.
 
 
MAHALLE ADI          :            MUHTARI                 :
1. Cumhuriyet Mahallesi         Sait ERDOĞAN
2. Yeni Mahalle                    Cihan AYTEKİN
3. Yıldız Mahallesi                 Galip HATO
4. AydınlarMahallesi              Nurettin AYAR
5. BahcelievlerMahallesi         Haydar CULHAOĞLU

 

BÜYÜKYAĞLI BELEDİYESİ İLETİŞİM

ADRES: BÜYÜKYAĞLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DELİCE- KIRIKKALE
 
 TEL     : 0.318.6482009
 FAX     :0.318.642002
 E-MAİL : info@buyukyagli.bel.tr     buyukyagli.bel.tr@gmail.com


Bu haber 10419 defa okundu.
Sitenin Tüm Hakları Delice Kaymakamlığı'na Aittir.
Tel : (318) 618 50 03 Faks : (318) 618 50 31 e-posta : bilgi@delice.gov.tr

belstaff uk belstaff jacket woolrich sale woolrich uk belstaff sale